Stäng

Användardel

Inloggningen misslyckades
Logga in

Vad är Patientbesked?

Patientbesked hjälper vårdpersonal att snabbt och enkelt sammanställa skriftlig, relevant och personligt utformad information till patienter.

Bäst information om sin sjukdom och behandlingen av denna får man som patient av sin läkare, sjuksköterska eller ibland annan vårdpersonal. Men muntlig information och mycket av det som förmedlas har patienten ofta svårt att komma ihåg.

Av denna anledning är skriftlig patientinformation av stort värde och att detta ges till patienten är också ett krav i vissa landsting och regioner.

Med hjälp av Patientbesked sammanställs med några enkla musklick personligt utformad patientinformation, baserad på information där den som har kompetens inom respektive segment av den givna vården och behandlingen har säkrat att rätt budskap förs fram.

Patientinformationen ges med det aktuella sjukhuset som tydlig avsändare i form av logotyp, färger, kontaktinformation etc.

Patientbesked kan användas för att ge patientinformation efter slutenvård eller polikliniska operationer, men också för att ge mottagningsinformation eller personliga behandlingsplaner vid maligna tillstånd.

Min vårdplan

Med hjälp av den nya modulen "Min vårdplan" kan man generera individuella vårdplaner för patienter inom cancervården. Inneållet i vårdplanerna följer de riktlinjer som utarbetats av SKL i samverkan med regionala cancercentrum och patientföreträdare.

Min vårdplan har tre olika teman; "Utredning", "Behandling" och "Sammanfattning". Liksom i övriga moduler i Patientbesked sparas mycket tid genom att icke patientspecifik information, såsom diagnosbeskrivningar, tidplaner, kontaktuppgifter etc. läggs in som standard (men kan redigeras av användaren) då vårdplanen genereras.

Kontakta oss

info@patientbesked.se

Hur ser det ut?

Användardel

Genererad information

Administrationsdel

Min vårdplan

Hur kan jag få reda på mer?

Kontakta oss via info@patientbesked.se eller genom att fylla i din e-postadress och ett eventuellt meddelande här intill. Vi återkommer inom kort med användaruppgifter till en en demoversion av Patientbesked. Demoversionen avser en kirurgklinik på ett fiktivt sjukhus.

Tack för din förfrågan!
Vi återkommer inom kort med användaruppgifter till en en demoversion av Patientbesked.

Jag vill prova en demoversion

 

Skicka

Var används Patientbesked?

Hallands sjukhus
Länssjukhuset i Kalmar
Skånes universitetssjukhus
Blekingesjukhuset
Centrallasarettet i Växjö